PrivatVaccination

Vaccination mot TBE

TBE är en allvarlig sjukdom som kan spridas av fästingar. Sjukdomen kan orsaka inflammation i hjärnan och ge symtom som feber, huvudvärk och muskelvärk samt orsaka allvarlig sjukdom med medvetandesänkning. En del får även kognitiva funktionsbortfall under flera år och vissa får kvarstående symtom. Att vaccinera sig mot TBE ger ett gott skydd.
Vi vaccinerar med vaccinet FSME-Immun.

Pris: Vuxen 450 kr/dos. Barn 420 kr/dos.

𝐆𝐫𝐮𝐧𝐝𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠:
Dos 1: När som helst.
Dos 2: 1-3 månader efter dos 1.
Dos 3: 5-12 månader efter dos 2.
Dos 4: 3 år efter dos 3. 
Dos 5: Vart 5:e år efter dos 4. 

𝐎𝐛𝐬! Är du 50+ ska dos 3 tas 2 månader efter dos 2.

Vi har både bokningsbara tider och drop-in onsdagar mellan klockan 13:00-16:00. Du kan boka din tid här nedan.  

Boka din tid för vaccinering 

 

Vaccination mot bältros


Bältros är en virussjukdom som orsakas av samma virus som ger upphov till vattkoppor. Efter att en person har haft vattkoppor kan viruset ligga kvar i nervsystemet och sedan aktiveras senare i livet och orsaka bältros. Bältrosvaccin ges till dig som är 50 år eller äldre i två doser med två månaders mellanrum. Om flexibilitet i vaccinationsschemat är nödvändigt kan den andra dosen ges mellan 2 och 6 månader efter den första dosen.
Vi vaccinerar med Shingrix. 

Pris: 2400 kr/dos. 

Vi har både bokningsbara tider och drop-in onsdagar mellan klockan 13:00-16:00. Du kan boka din tid här nedan.  

Boka din tid för vaccinering
 

Vaccination mot Hepatit A och Hepatit B


Hepatit A och B är två olika virussjukdomar som kan överföras genom förorenad mat eller vatten samt vid sexuella kontakter och orsakar inflammation i levern. Detta är ett kombinationsvaccin som ges i tre doser.
Vaccineringsschema: Första dosen ges vid valfri tidpunkt, följt av andra dosen 1 månad senare och tredje dosen 6-12 månader efter första dosen.
Vi vaccinerar med Twinrix. 

Pris vuxen 680 kr/dos.

Vi har både bokningsbara tider och drop-in onsdagar mellan klockan 13:00-16:00. Du kan boka din tid här nedan.  

Boka din tid för vaccinering

 

Påfyllnadsdos av grundskydd


I Sverige vaccineras barn mot flera sjukdomar via det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna ger ett så kallat grundskydd. Skyddet mot flera av sjukdomarna är långvarigt, men för att behålla skyddet mot några av sjukdomarna krävs en påfyllnadsdos efter 20 år. En påfyllnadsdos av grundskyddet ger ett förnyat skydd mot stelkramp, kikhosta och difteri. Efter påfyllnad av grundskyddet håller skyddet i ytterligare 20 år.
Vi vaccinerar med Boostrix. 

Pris 495 kr. 

Vi har både bokningsbara tider och drop-in onsdagar mellan klockan 13:00-16:00. Du kan boka din tid här nedan.  

Boka din tid för vaccinering

Boka din tid via länken ovan, kom på drop-in varje onsdag mellan 13:00-16:00 eller kontakta oss på 026-10 75 60.