FöretagHälsokontroller för företag

För att bibehålla och förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön , eller för att upptäcka olika sjukdomstillstånd  hos dina medarbetare i tid erbjuder vi hälsokontroller till ditt företag.

Vi har möjlighet att vid eventuella fynd följa upp, utreda och behandla det som hittas vid hälsokontrollerna.

Vid sköterskebaserad hälsokontroll erbjuder vi besök på vår mottagning, eller på plats hos ert företag, resetillägg tillkommer.

Efter utförda hälsokontroller kan vi, om så önskas, göra en sammanställning av hälsoläget på er arbetsplats.

Boka tid
För att boka in hälsokontroll kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
[email protected]
 

Hälsokontroll Small

Undersökning, provtagning och samtal med sköterska. Hälsodeklaration gås igenom. Vid avvikelser diskuteras detta med läkare och ytterligare besök kan bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov.

1. Undersökning och provtagning med sköterska
På ditt besök träffar du en hälsosamordnare sköterska som gör tester och tar blodprov. Ni går igenom hälsodeklarationen och råd utformas utefter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.

Det som kontrolleras:
 • Blodtryck
 • Blodsocker
 • Blodvärde
 • Totalkolesterol
 • Längd, vikt, BMI
 • COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) 
 • Synundersökning

Önskas ytterligare tester kan detta diskuteras vid bokningen.

2. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare 
Avvikande provsvar och testresultat granskas av läkare och ytterligare utredning hos läkare kan bokas på mottagningen vid behov. Skulle vi hitta till exempel ett högt blodtryck så kan vi gå vidare med undersökning av detta med en 24-timmars blodtrycksmätning. Hittar vi avvikelser i luftvägarna kan spirometri utföras. Detta görs då som ett sjukvårdsbesök. 

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris 1300kr + moms
Hälsokontroll Medium

Undersökning, venös blodprovstagning och samtal med sköterska. Hälsodeklaration gås igenom. Vid avvikelser diskuteras detta med läkare och ytterligare besök kan bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov.

1. Undersökning och provtagning med sköterska
På ditt besök träffar du en sköterska, gör tester och tar venösa blodprover. Ni går igenom hälsodeklarationen, och råd utformas efter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.
Det som kontrolleras:
 • Blodtryck, puls
 • Längd, vikt, BMI, midjemått
 • COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) 
 • Synundersökning

Provtagningen innefattar:
– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män 50-74 år)
– Screening för tarmcancer FHb (>50 år)

Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning.

2. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare  Avvikande provsvar och testresultat granskas av läkare och ytterligare utredning hos läkare kan bokas på
mottagningen vid behov. 
Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.
Pris 1500 kr + moms
Hälsokontroll Large

Undersökning och venös blodprovstagning av undersköterska. Därefter läkarbesök 30 min med undersökning och genomgång av provsvar. 

1. Provtagning/undersökning med undersköterska
På ditt första besök träffar du en undersköterska, gör tester och tar blodprov.
Det som kontrolleras är:
 • Blodtryck, puls
 • EKG
 • Längd, vikt, BMI, midjemått
 • COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest)
 • Synundersökning


Blodproverna innefattar:
– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män 50-74 år)
– Screening för tarmcancer FHb (>50 år)

Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning.

2. Läkarundersökning och genomgång av provsvar
I hälsokontrollen ingår ett läkarbesök med undersökning och där ni tillsammans går igenom provsvaren. Under läkarbesöket finns tid för frågor. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles. Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll. Vid avvikelser kan ytterligare utredning göras på mottagningen som sjukvårdsbesök.
Pris 2400kr + moms

Tillval till hälsokontroller
 • Hörselkontroll
 • Blodprover
 • Spirometri (utökat lungfunktionstest Astma och KOL utredning)
 • EKG – endast på mottagningen
 • Konditionstest på ergometercykel endast på mottagningen.
 • Arbets-EKG – endast på mottagningen

Kostnad tillkommer beroende på undersökning/kontroll. Ring oss för mer information.
 
Blodprover som erbjuds som tillägg

 • Testosteron
 • PSA – prostataprov
 • Sköldkörtel profil 
 • F-hb Blod i avföring
 • HbA1c (långtidssocker) 
 • Magnesium
 • D-vitamin 
 • Vitamin b12 
 • Folat – Folsyra
 • Ferritin – Järndepå
 • Zink 
 • Leverprofil
 • Glutenintoleranstest
 • Matallergi: komjölk, ägg, vete, soja och jordnöt