Privat



Hälsokontroller

På mottagningen genomför vi tre typer av hälsokontroller. Läs mer om dessa nedan.

Boka tid
För att boka in hälsokontroll så kan du antingen ringa till oss eller skicka ett email.
Tel: 026-107560
[email protected]
 





Hälsokontroll Small

Undersökning, provtagning och samtal med hälsosamordnare/sjuksköterska. Hälsodeklaration gås igenom. Vid avvikelser diskuteras detta med läkare och ytterligare besök kan bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov.

1. Undersökning och provtagning med hälsosamordnare eller sjuksköterska
På ditt besök träffar du en hälsosamordnare eller en sjuksköterska, gör tester och tar blodprov. Ni går igenom hälsodeklarationen och råd utformas utefter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.
Det som kontrolleras:
 • Blodtryck
 • Blodsocker
 • Blodvärde
 • Totalkolesterol
 • Längd, vikt, BMI
 • COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – utföres ej i Covidtider.
 • Synundersökning

Önskas ytterligare tester kan detta diskuteras vid bokningen.

2. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare 
Avvikande provsvar och testresultat granskas av läkare och ytterligare utredning hos läkare kan bokas på mottagningen vid behov. Skulle vi hitta till exempel ett högt blodtryck så kan vi gå vidare med undersökning av detta med en 24-timmars blodtrycksmätning. Hittar vi avvikelser i luftvägarna kan spirometri utföras. Detta görs då som ett sjukvårdsbesök. 

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris 1300kr 




Hälsokontroll Medium

Undersökning, venös blodprovstagning och samtal med hälsosamordnare eller sjuksköterska. Hälsodeklaration gås igenom. Vid avvikelser diskuteras detta med läkare och ytterligare besök kan bokas på mottagningen för vidare utredning vid behov.


1. Undersökning och provtagning med undersköterska/hälsosamordnare
På ditt besök träffar du en hälsosamordnare eller sjuksköterska och gör tester och tar venösa blodprover. Ni går igenom hälsodeklarationen, och råd utformas efter detta. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles.
Det som kontrolleras:
 • Blodtryck, puls
 • Längd, vikt, BMI, midjemått
 • COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – utföres ej i Covidtider.
 • Synundersökning

Provtagningen innefattar:
– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män >50år)
– Screening för tarmcancer FHb (>50 år)

Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning.

2. Genomgång av avvikande provsvar och testresultat av läkare 
Avvikande provsvar och testresultat granskas av läkare och ytterligare utredning hos läkare kan bokas på mottagningen vid behov. 

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.

Pris 1700kr 




Hälsokontroll Large


Undersökning och venös blodprovstagning av undersköterska/hälsosamordnare. Därefter läkarbesök med undersökning och genomgång av provsvar. 


1. Provtagning/undersökning med undersköterska/hälsosamordnare
På ditt första besök träffar du en undersköterska/hälsosamordnare, gör tester och tar blodprov.
Det som kontrolleras:
 • Blodtryck, puls
 • EKG
 • Längd, vikt, BMI, midjemått
 • COPD6 (mini-spirometri, lungfunktionstest) – ej i Covidtider.
 • Synundersökning
Blodproverna innefattar:
– Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov (ALAT, ALP)
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (Glukos)
– Njurfunktionsprov (Krea)
– Sköldkörteln (TSH) (kvinnor >45 år)
– Prostata (PSA) (män >50år)
– Screening för tarmcancer FHb (>50 år)

Extra prov som önskas kan tas efter diskussion vid bokning.

2. Läkarundersökning och genomgång av provsvar
I hälsokontrollen ingår ett läkarbesök med undersökning och där ni tillsammans går igenom provsvaren. Under läkarbesöket finns tid för frågor. Hälsokontrollen avslutas med att en kopia av provsvaren och undersökningsfynden erhålles. Vid avvikelser kan ytterligare utredning göras på mottagningen som sjukvårdsbesök.

Om du önskar kan vi kalla dig årligen på kontroll.
Pris 2300 kr 

Tillval till hälsokontroller
 • Hörselkontroll
 • Blodprover
 • Spirometri (utökat lungfunktionstest Astma och KOL utredning)
 • EKG – endast på mottagningen
 • Konditionstest på ergometercykel endast på mottagningen.
 • Arbets-EKG – endast på mottagningen

Kostnad tillkommer beroende på undersökning/kontroll. Ring oss för mer information.
 




Blodprover som erbjuds som tillägg

 • Testosteron
 • PSA – prostataprov
 • Sköldkörtel profil 
 • F-hb Blod i avföring
 • HbA1c (långtidssocker) 
 • Magnesium
 • D-vitamin 
 • Vitamin b12 
 • Folat – Folsyra
 • Ferritin – Järndepå
 • Zink 
 • Leverprofil
 • Glutenintoleranstest
 • Matallergi: komjölk, ägg, vete, soja och jordnöt