PrivatHjärtscreening för idrottare

Sedan 2006 rekommenderar Riksidrottsförbundet en hjärtscreening för alla elitsatsande ungdomar från 16 år och uppåt. Detta för att hitta medfödda riskfaktorer till för tidig hjärtdöd.  

Gävle Läkarmottagning följer de råd som ges av Riksidrottsförbundet och tillhandahåller dessa utredningar.
Idrottaren får svara på en hälsodeklaration utarbetad av Riksidrottsförbundet, därefter utför vi ett vilo-EKG samt en läkarundersökning. 

Vid avvikande fynd kan vidare utredning göras hos vår Kardiolog. Vi har möjlighet att utföra ultraljudsundersökning av hjärtat, arbets-EKG samt långtids-EKG vid behov.

Vid intresse kontakta oss för mer information. Vi har möjlighet att ta emot hela lag för undersökning.