PrivatLungläkare

Besvär med andningen drabbar många människor, och en vanlig anledning till att man söker hjälp hos en lungläkare kan vara långvarig hosta, astma, KOL,  bronkit, andningssvårigheter och allergisymptom. 

Vi har på mottagningen möjlighet att utföra spirometri (lungfunktionsutredning) och allergiutredningar. Om röntgen behövs kan vi remittera för det.