PrivatGynekolog

Du kan komma till vår gynekolog för allmängynekologisk undersökning årligen eller för enstaka besök, Vi har inget remisskrav. En gynekolog kan utreda och behandla bland annat blödningsbesvär, samlagssmärta, klimakteriebesvär, sveda, smärta samt urinläckage. 

Vår gynekolog utför även fosterdiagnostik;

- Tidiga ultraljudsundersökningar från graviditetsvecka 6-7
- NIPT-test från graviditetsvecka 10 inklusive ultraljudsundersökning för åldersbestämning av fostret.
- Ultraljudsundersökningar i anslutning till IVF-behandling i Sverige eller utomlands. 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och bokning.