PrivatGynekolog

Hos oss får du högkvalitativ vård för kvinnor i alla åldrar av våra erfarna gynekologer helt utan remisskrav.

Vi erbjuder en rad olika tjänster;
 • Utredning för samlagssmärta
 • Blödningsbesvär
 • Klimakteriebesvär
 • Sveda
 • Smärta
 • Urinläckage
 • Cellprov
 • Fosterdiagnostik
 • Utredning PCO 

Pris: 1500 kr. 


Klimakteriebesvär

Klimakteriet eller övergångsåldern är den tid i livet då äggstockarnas funktion avtar och mensen upphör. Nivåerna av kvinnliga könshormonet östrogen sjunker och kroppen påverkas på flera olika sätt. En del kvinnor upplever besvär med exempelvis sömnbesvär, värmevallningar, humörsvängningar och torra slemhinnor. Om du inte mår bra finns det hjälp att få. 

Då besök till våra gynekologer är 30 minuter kan det ibland behövas en uppföljning. Detta bokas i samråd med gynekologen vid ditt första besök. 

Pris: 1500 kr. 
 

Fosterdiagnostik

NIPT: 
Nipt är ett blodprov taget på mamman efter graviditetsvecka 10. I det provet kan man se fritt DNA från barnet och på det viset se om det finns kromosomavvikelser. I graviditeter innan v10 är ofta mängden DNA för liten för att kunna ge ett säkert svar men det finns ingen övre gräns. Det krävs ett ultraljud innan för att se graviditetsvecka, antal foster och att graviditeten är levande. Det som går att se är trisomi (tre av en kromosom) för 13, 18 och 21 samt avvikelser i könskromosomer. Boka en tid här eller kontakta oss på 026-10 75 60. 

Pris: NIPT bastest 5300 kr + besök till gynekolog med ultraljud 1500 kr. 
          NIPT bastest tvillingar 6400 kr + besök till gynekolog med ultraljud 1500 kr. 

(Om resultat uteblir betalar du endast för besök till gynekolog med ultraljud 1500 kr.)


Tidigt ultraljud 

En graviditet kan vara möjlig att påvisa från graviditetsvecka 6-7. I de tidiga datumen är det osäkert om det går att se hjärtslag eller graviditet, säkerheten blir högre ju längre gången graviditeten är. Boka en tid här eller kontakta oss på 026-10 75 60. 

Pris: 1500 kr.


Ultraljudsundersökningar i anslutning till IVF-behandling i Sverige eller utomlands

Kontakta oss på mottagningen för vidare information på 026- 10 75 60. 
 


PCO och PCOS

PCO (Polycystiskt Ovarie) Finns hos 5-10% av den kvinnliga befolkningen. Det innebär att äggstockarna har ett överflöd av äggblåsor och kan hos vissa orsaka olika besvär. För många leder det till glesa ägglossningar, oregelbundna menstruationer och svårigheter att bli gravid. För vissa leder det till nedsatt känslighet för insulin, avvikande blodfetter, övervikt och ökar risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.
Vi erbjuder hos oss:
 • Besök till gynekolog för utredning om PCO föreligger
 • Behandling och uppföljning av hälsoriskerna kopplat till PCO
 • Överviktsmottagning vid önskemål med viktnedgång
 • Framkallning av ägglossning vid barnlöshet hos de med PCO

Pris från 1500 kr


Vi förstår att besöka en gynekolog kan kännas obekvämt eller oroande för vissa kvinnor. Därför strävar vi efter att skapa en bekväm miljö för alla våra patienter. Våra gynekologer är välutbildade och diskreta för att säkerställa att du får den mest professionella och respektfulla behandlingen.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information på 026-10 75 60 eller boka din tid direkt här nedanför. 

Boka din tid till gynekolog