PrivatAllmänläkare

Våra specialistläkare i allmänmedicin har lång erfarenhet av att utreda och handlägga allmänmedicinska frågeställningar och möta patienter i livets olika skeden. Vi arbetar både med mottagningsbesök och med videobesök.

Tillsammans vill vi vara den personliga mottagningen och ge hög kvalité, gott bemötande och god kontinuitet i patient-läkarmötet.

Henrik Wrethling som startade mottagningen är allmänläkare och har ett avtal med Region Gävleborg som innebär samma patientavgift som vid ett besök på hälsocentral. Övriga specialister i allmänmedicin arbetar på privat taxa/avtal.

Vi har inget remisskrav och arbetar framför allt med planerad verksamhet. Akuta patienter tar vi emot efter förmåga men patienter med akuta övre luftvägsinfektioner, magsjuka, feber eller akut smittsam sjukdom har vi ingen möjlighet att ta emot.

Varmt välkomna till oss!