PrivatÖverviktsmottagning

Att leva med övervikt inverkar negativt på hälsan på åtskilliga sätt och leder ofta till olika följdsjukdomar. Vid vår överviktsmottagning gör vi dels en screening av ditt hälsoläge och en bedömning om du kan ha nytta av medicinsk behandling. Vi utför ej överviktskirurgi men kan remittera vidare för kirurgisk bedömning om så önskas. Hos oss kan du få hjälp med initiering och uppföljning av medicinsk överviktsbehandling.

Viktigt att känna till är att flera av preparaten är utanför läkemedelsförmånen vilket innebär att dessa behandlingar bekostas av patienten själv. De gränser för förskrivning av obesitasläkemedel vi tillämpar är BMI 30, eller BMI 27 med en eller flera viktrelaterade följdsjukdomar (till exempel diabetes, högt blodtryck eller höga blodfetter). 

Inför första läkarbesöket får du lämna blodprover och fylla i förberedande material. 

Boka tid
Du kan boka en tid till vår överviktsmottagning online här
eller kontakta oss på 026-10 75 60 för mer information, bokning av tid och prisuppgifter.