PrivatÖverviktsmottagning

Att leva med övervikt inverkar negativt på hälsan på åtskilliga sätt och leder ofta till olika följdsjukdomar. Vid vår överviktsmottagning gör vi dels en screening av ditt hälsoläge och en bedömning om du kan ha nytta av medicinsk behandling. Vi utför ej överviktskirurgi men kan remittera vidare för kirurgisk bedömning om så önskas. Hos oss kan du få hjälp med initiering och uppföljning av medicinsk överviktsbehandling.

Viktigt att känna till är att flera av preparaten är utanför läkemedelsförmånen vilket innebär att dessa behandlingar bekostas av patienten själv.

Inför första läkarbesöket får du lämna blodprover och fylla i förberedande material. 

Kontakta oss för mer information och priser.